Beste klant,

Ook Interket krijgt steeds meer vragen over het Coronavirus. Gelukkig kunnen wij u geruststellen!

Naast onze toch al strenge BRC regels, volgen wij de aanwijzingen van het RIVM op de voet en is het personeel geïnformeerd hoe om te gaan met gezondheidsklachten die op het Corona virus duiden. Ons personeel is geïnstrueerd de handen meermaals per dag te wassen met zeep en er worden geen handen meer geschud.

Reizen en bezoeken worden indien mogelijk voorkomen en/of uitgesteld.

Bij elke twijfel wordt ons management team geraadpleegd, die vervolgens geen enkel risico neemt waardoor het virus verspreid zou kunnen worden.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Directie Interket