MVO

Interket bedrukt etiketten en folie op een wijze waarbij mens en milieu centraal staan.

Hiertoe is een code of conduct opgesteld welke bij de bedrijfsvoering binnen de Interket Groep in acht genomen wordt. Interket steunt ook een aantal goede doelen, waaronder ‘Het Vergeten Kind’ (www.hetvergetenkind.nl).

In het kader van duurzaamheid, nemen wij het initiatief om een positieve bijdrage te leveren aan het verminderen van de belasting op het milieu zoals bijvoorbeeld:

  • Wij leveren duurzame materialen (bijv. composteerbaar, gerecycled, fsc) i.s.m. met onze A-leveranciers.
  • Wij leveren relaties etiketten o.b.v. speciaal materiaal, waardoor met de inzet hiervan de container waarop het etiket wordt geplakt, recyclebaar is conform de richtlijn van het KIDV (Kennis Instituut Duurzaam Verpakken).
  • Als initiatiefnemers van de ontwikkeling van dit product, leveren we Linerless etiketten: geen drager, dus minder belasting van het milieu.
  • Waar mogelijk worden dunnere nog steeds prima te verwerken materialen gebruikt; dunner dus minder belasting van het milieu.
  • Het retourneren en recyclen van rugpapier wordt gefaciliteerd, waardoor hergebruik mogelijk wordt gemaakt. Meer dan ‘end of life’ dus.
  • Inkten worden hergebruikt.
  • We minimaliseren transportbewegingen (minder CO2 uitstoot, minder verbruik fossiele brandstof, minder belasting van het milieu).
  • Interket is lid van het United Packaging Forest (UPF). UPF werkt samen met Trees For All om bomen te planten ter compensatie van de CO2-uitstoot van de gehele productieketen

Heeft u vragen of staat het onderwerp wat u zoekt er niet bij? Neem contact met ons op.

Contact