single-post-thumbnail

In deze tweede nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Interket en hetgeen wat wij verzorgen, namelijk een mooi etiket, zodat u uw volledige aandacht kan richten op het ontwikkelen en produceren van een fantastisch product. In deze nieuwsbrief vertellen we u onder andere over onze nieuwe machine en over de Empack. Wij wensen u veel leesplezier!

 

Laat uw e-mailadres achter en ontvang onze nieuwsbrief als eerste!

Interket investeert

‘Ladies and gentlemen, we got him’.

Eind 2003 de legendarische woorden in niet zo’n leuke context, nu kondigen we hiermee echter een heugelijk feit aan. Donderdag 22 april 2021 was het zover. Vol verwachting klopte onze harten. De eerste vrachtauto arriveerde om 8.45 uur, de tweede ruim een uur later. Daar was ie dan, de machine waar het MT van Interket eind 2019 al over uit was. Dit was de machine die Interket nodig had als uitbreiding op en deels een vervanging van het machinepark.
Begin 2020 brak Covid 19 echter uit en werd besloten de aanschaf uit te stellen. Eind 2020 werd de knoop echter doorgehakt en werd hij definitief besteld.

De keuze is gevallen op de Mark Andy Evolution Series E5, een 6 kleuren pers met Led droging. Met die laatste optie slaan we, met het oog op het milieu, een nieuwe weg in. Na installatie van de machine volgde een trainingsweek van de operators. Op het moment van schrijven wordt de pers reeds ingezet om klantorders te draaien. Interket investeerde eerder in een 8 kleuren MPS UV flexo pers en 2 digitale machines waaronder de snelle 6 kleuren HP Indigo 8000.

Het zijn mooie tijden bij Interket, met dank aan alle klanten die wij vaak al jaren achtereen mogen bedienen. We kunnen onze klanten met de nieuwe aanwinst, zo mogelijk, nóg beter bedienen.

Empack 2021, we zijn er weer bij!

Nadat de Empack al een aantal keer van datum is veranderd, besloot Easyfairs in februari, in samenspraak met exposanten, om de ontwikkelingen omtrent het coronavirus niet langer af te wachten en de beurs uit te stellen naar een tijdstip later in 2021 te weten ……8 en 9 september 2021! Op de persconferentie van 28 mei jl. werd vanuit de overheid ook bekend gemaakt dat de kans groot is dat evenementen vanaf 30 juni weer zijn toegestaan, op de persconferentie is dit definitief gemaakt.

Easyfairs geeft aan dat “Prioriteit in dit kader de veiligheid is van exposanten, bezoekers en partners tijdens Empack. Om dit te waarborgen en faciliteren volgen we het openingsplan van de overheid, met in achtneming van de dan geldende normen. Het Empack Team staat nauw in contact met de venue, veiligheidsregio en overige instanties die ons op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Deze informatie vertalen we door naar updates die op reguliere basis op onze website en andere kanalen worden gepubliceerd”.

Als Interket tegen de tijd dat het zover is zelf de inschatting maakt dat de aanwezigheid op de beurs ondanks de genomen maatregelen toch een potentieel gezondheidsrisico inhoudt voor medewerkers en bezoekers, zou besloten kunnen worden toch niet aanwezig te zijn. Gezien het besluit en de ontwikkelingen ten aanzien van het Corona virus, bereiden we ons echter voor op de komende beurs en hopen we u weer live te mogen zien en te spreken.

Graag tot ziens op 8 & 9 september a.s. in de Brabanthallen op onze stand 1.A127!

Prijsmutaties

Helaas hebben we in de praktijk gemerkt en ook kunnen lezen in een rapport van één van onze toeleveranciers, dat in de eerste 4 maanden van dit jaar, ten opzichte van Q4 2020, de kosten van de materialen zeer sterk zijn gestegen. Pulpprijzen gingen maar liefst meer dan 45% omhoog door de hoge vraag in combinatie met het beperkte aanbod, waardoor ook levertijden van grondstoffen aan het oplopen zijn. Componenten in acryllijm werden soms tot 80% duurder en die voor hotmelt lijm 46% in vergelijking met Q4 2020. Prijzen van filmische harsen schoten door het plafond en werden 60% duurder in vergelijking met Q4 2020. Ook hier ligt een hoge vraag in combinatie met beperkte capaciteit, maar zeker ook de hoge vrachtkosten (oorzaak: tekort aan vervoer, volle havens en hogere brandstofprijzen) aan ten grondslag.

Zo werden in Q1 reeds prijsverhogingen verwacht voor diverse materialen, maar na het doorvoeren van de substantiële prijsverhogingen in mei (aantal al in april) door onze leveranciers, konden wij niets anders doen dan prijsverhogingen doorvoeren naar onze relaties. Wij vinden dit heel vervelend, echter voor een drukkerij wordt een groot deel van de kosten bepaald door het materiaal wat door onze persen loopt. Door de grootte van de prijsmutatie is doorbelasting noodzakelijk om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen continueren. Wellicht overbodig om te vermelden dat wij als Interket de afspraken voor de Groep m.b.t. de prijzen van de materialen centraal regelen. Wij hebben de mutatie dan ook tot een minimum kunnen uitonderhandelen, waar onze relaties van mee profiteren. Wij begrijpen heel goed dat dit voor onze klanten gevolgen heeft, maar vragen om begrip voor ons standpunt hierin. Langs deze weg willen wij u dan ook bedanken hiervoor.

Fijne vakantie!

Op 6 januari 2021 was het zover. De eerste inenting tegen corona in Nederland werd gezet. Mevrouw Sanna Elkadiri was als zorgmedewerker de gelukkige ontvanger. Tot en met zondag 20 juni waren er in Nederland naar schatting bijna 13,9 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn er bijna 8,6 miljoen eerste vaccinaties en 4,4 miljoen tweede vaccinaties. Dat is een mooi resultaat waarmee de samenleving kan versoepelen, horeca weer open kan gaan en evenementen, zoals de Empack, weer doorgang kunnen vinden en nog heel veel andere zaken weer open kunnen gaan. Voor veel mensen misschien nog belangrijker, we kunnen en mogen weer reizen en daarmee op vakantie.

Ook Interket gaat de vakantieperiode in en zullen een vakantiebezetting hanteren waardoor wellicht levertijden iets op kunnen lopen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Langs deze weg willen wij alle relaties een fijne vakantie toewensen. Geniet en blijf gezond!

Heeft u nog vragen?

Neem hieronder contact met Interket op