Eindelijk weer een nieuwsbrief vanuit Ommen nu vakantie vierend Nederland al weer enige tijd terug is en aan het werk. We hebben uiteraard in de tussentijd niet stil gezeten en als onze trouwe klant weet u dat we dagelijks druk zijn om de leveringen te borgen ten behoeve van de continuïteit van uw business.

Inflatie

In sommige gevallen heeft u vaker dan voorheen contact met ons over ingestuurde orders en de levertijden daarvan. Deze levertijden begonnen begin vorig jaar al op te lopen, tezamen met de prijzen, en deze levertijden bereikten de eerste maanden van dit jaar een absoluut record onder invloed van de staking van de UPM papierfabriek welke 1 januari van dit jaar begon en bijna 4 maanden duurde. Naast problemen op het gebied van levertijden begon de prijsdruk enorm toe te nemen, waar u als klant helaas ook mee bent geconfronteerd. Ik zou willen schrijven dat deze problemen tot het verleden behoren, helaas is dit niet zo en hebben we nog wel enige tijd met deze negatieve ontwikkelingen in onze branche te maken. Om zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan deze uitdagende omstandigheden hebben we hogere voorraden aangelegd dan gebruikelijk, bestellen we bij meer leveranciers gelijksoortig materiaal en hebben we eveneens nieuwe leveranciers aangeboord. Mede hierdoor hebben we tot op de dag van vandaag uw etiketten kunnen leveren teneinde uw business te continueren .

Brand Strategy

Het is ons een genoegen in deze nieuwsbrief te kunnen aankondigen dat we een nieuwe website hebben ontwikkeld, tezamen met “Head of Strategy Development” van de Interket Groep, Ursula Stahl, welke 5 oktober live is gegaan. De nieuwe website is onderdeel van onze ‘brand strategy’ ten einde Interket meer als één bedrijf te presenteren, in plaats van 4 verschillende vestigingen opererend onder dezelfde naam. Dat uit zich natuurlijk niet alleen in een nieuwe website, maar ook in een nog nauwere zichtbare samenwerking tussen de vestigingen in de verschillende landen, met als doel onze klanten nog beter te kunnen bedienen.

HR

Zoals u wellicht weet was na het vertrek van Mark Arends als directeur, de dagelijkse leiding in handen van het 4 koppige managementteam rapporterend aan CEO Carl Parkander die ook als managing director een aantal dagen per maand in Ommen aanwezig was. Op de dagen dat Carl er niet was, liep waar nodig het contact via Teams en de telefoon. Dit bleek voor Carl een te intensieve combinatie, waarop is besloten om de managing director van Interket Duitsland, Anja Herzog, het stokje van hem voor 2 dagen in de week over te laten nemen. Anja is per 1 juli in die rol getreden. Eén van de zaken die zij direct op kon pakken, was het werven van een nieuwe productieleider, daar de huidige kenbaar had gemaakt een andere rol in de organisatie te willen vervullen, waaraan gehoor is gegeven. Het is ons een groot genoegen om in deze nieuwsbrief de aanstelling aan te kondigen van Ronny Renker per 1 oktober, voorheen bijna 10 jaar werkzaam bij de BPI Group waarvan de laatste jaren als ploegchef. In deze nieuwsbrief wensen wij natuurlijk Anja en Ronny heel veel succes en vooral ook veel plezier binnen ons bedrijf.

We nemen afscheid van onze gewaardeerde collega Freddy Oosterveen, die als controller sinds 2010 en Groepscontroller sinds 2021 werkzaam was binnen Interket. Dat was het formeel, maar Freddy deed veel meer dan dat. Hij begeleidde eerder Interket als QA manager naar het behalen en het behouden van het BRC certificaat (zo ook weer tijdens de audit van 20 en 21 september jl.) en deed tevens personeelszaken. Zijn opvolger hebben we gevonden in de persoon van Dirk Feenstra, die hiervoor werkzaam is geweest als controller bij TFD-Floortile. Dirk begint bij Interket op 1 november. Freddy heeft per 1 oktober een nieuwe uitdaging gevonden bij een bedrijf waar hij de financiële afdeling kan opzetten en stroomlijnen. Met zijn ervaring gaat dat vast lukken. Wij wensen hem daarbij veel succes.

En dan iemand die al sinds 1 februari bij ons in dienst is getreden en met wie menigeen al contact heeft gehad uit hoofde van haar job op de verkoop binnendienst: Annemiek, voorheen werkzaam bij Ikea als medewerker customer relations. Ze is een aanwinst voor het team en is al heel handig met het ERP systeem, boekt orders in, brengt offertes uit etc. Fijn dat we haar als collega erbij hebben, een echte aanwinst voor ons maar ook voor u.

Investeringen

Om te kunnen blijven concurreren en u van de beste service en kwaliteit te bedienen dient er geïnvesteerd te worden niet alleen in drukpersen, maar ook bijvoorbeeld in zaken die het werk vergemakkelijken en dus prettiger maken.

Zo is er geïnvesteerd in een klimaatbeheersingsysteem in de drukkerij,

… is er een nieuw wikkel- & snijmachine aangeschaft,

… een afwerkmachine voor het digitale werk, waardoor de output digitaal verhoogd kan worden,

… en is het magazijn uitgebreid waardoor tevens het laadpunt is verplaatst.

Met al deze zaken hopen we ons weer te verbeteren in service, kwaliteit en de kosten van uw etiketten. We gaan er vanuit u hiermee ook zorgeloos door de drukke feestdagen heen te loodsen op het gebied van zelfklevende etiketten en bedrukte folie.

We hopen dat u het leuk vindt af en toe ook op deze wijze van ons te vernemen. Attendeer vooral ook collega’s op het verschijnen en plaatsen van de nieuwsbrief op onze website. Langs deze weg willen we u veel succes toewensen met uw werkzaamheden richting de feestdagen met alle uitdagingen van deze tijd.

Bedankt voor uw vertrouwen en tot spreeks!

Ennuh… wist u dat:

  • De tuin voor ons pand er weer prachtig uitziet
  • Het pand mooi is geschilderd
  • Levertijden materialen op moment van schrijven toch iets verbetert
  • Onze DTP-er Klaas in september is getrouwd
  • Wij een nieuwe planner hebben die ook op de binnendienst werkt
  • Wij op de DTP-afdeling met labelhub zijn gaan werken
  • Dat dit laatste heel handig is en tijd bespaart
  • En dat dit voor nu voldoende info is……

 

Groet,
Team Interket